Η Γιόγκα της Δράσης

Kοράκια που τρώνε στη γη
Στη Δημιουργία η εκδήλωση του εαυτού μας οριοθετείται από τρεις και μοναδικές δράσεις που είναι: βάδισμα, ομιλία, χειρισμός που έχουν σαν επιστέγασμα την προσοχή. Βαδίζουμε και πρέπει να προσέχουμε που πατάμε, τι προσπερνάμε, προς τα που είναι ο προορισμός μας. Μιλάμε και προσέχουμε τι λέμε αλλά και αυτό που λέει ο συνομιλητής μας. Κάνουμε κάποια δουλειά όπως ξεσκόνισμα, καθάρισμα του πατώματος του σπιτιού μας, γράφουμε κάτι ή ό,τι άλλο καταπιανόμαστε και πρέπει να προσέχουμε την επιφάνεια όπου εργαζόμαστε, τα χέρια μας καθώς κινούνται κ.ο.κ.

Αυτές είναι οι εκδηλώσεις της δράσης μας και αυτό ονομάζεται Prana και είναι η Γιόγκα της Δράσης —συμπαντική και ατομική, στη Δημιουργία. Η ζωτική πνοή που εκπηγάζει από τη Δημιουργία και μεταφέρεται στη ζωντανή οντότητα δια της αναπνοής ονομάζεται Prana και εκδηλώνεται με τις τρεις ανωτέρω ενέργειες (Βάδισμα, ομιλία, χειρισμός) είναι η αιτιολογία και το αποτέλεσμα μαζί, της ύπαρξης μας στον κόσμο.
Εικόνα Α΄ Αρχική Πηγή