Θεοσοφικό Κίνημα - United Lodge of Theosophists - U.L.T. Αθήνα

Θεοσοφικό Κίνημα - United Lodge of Theosophists - U.L.T. Αθήνα
Άρρηκτα συνδεδεμένη με το Κάρμα είναι και άλλη μια όψη του νόμου των κύκλων – η Μετενσάρκωση. Το νόημά της είναι ότι ο άνθρωπος, ως στοχαστής, αποτελούμενος από ψυχή, νου και πνεύμα, κατοικεί το ένα σώμα μετά το άλλο στις αλληλοδιάδοχες ζωές του πάνω στη γη, η οποία είναι η σκηνή της εξέλιξής του και όπου πρέπει, σύμφωνα με τους ίδιους τους νόμους της ύπαρξης, να ολοκληρώσει την εξέλιξη που έχει αρχίσει.

Σε κάθε ζωή είναι γνωστός στους άλλους σαν προσωπικότητα, αλλά για την αιωνιότητα είναι ένα άτομο που νιώθει μέσα του μια ταυτότητα που δεν εξαρτάται από το όνομα, τη μορφή ή τη μνήμη. Το φυσικό σώμα είναι απλώς και μόνο το περίβλημα του ανθρώπου, φτιαγμένο από γήινη ύλη, από τα τρία κατώτερα βασίλεια –το ορυκτό, το φυτικό και το ζωικό- ανανεώνεται διαρκώς και φθείρεται μέρα με τη μέρα