Υπηρέτες του Κυρίου

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFireΑν το καλοεξετάσεις τι είμαστε στο βάθος; Σκελετοί ενδεδυμένοι με σάρκα, με δέρμα, με μαλλιά, με νύχια, με μάτια, μύτη, στόμα, αυτιά κλπ. Αν βγάλεις το περίβλημα της σάρκας, παραμένει ένας σκελετός πανομοιότυπος με όλους τους άλλους.

Πάνω σ' αυτό το υπόβαθρο είναι δομημένο ένα σώμα που περιλαμβάνει κι έναν νου που διαφέρει αναλόγως με το τι είναι ο καθένας, ένας νους με μια ποιότητα που προέρχεται από το παρελθόν και δομείται στο παρόν. Είμαστε λοιπόν όλοι ίδιοι με απλώς διαφορετικά εξωτερικά χαρακτηριστικά και διανοητικές λειτουργίες. Όμως η πρωταρχική ουσία που έκαστο σώμα είναι δομημένο είναι η ίδια: ο σκελετός.

Πάνω σ' αυτόν ακουμπάνε όλα - νους, σάρκα, νόηση. Αυτό που ενεργοποιεί τον σκελετό με το ένδυμά του, είναι το πνεύμα, η Απόλυτη βούληση και ουσία. Αυτή βρίσκεται άνωθεν και κινεί το οικοδόμημα. Καταρρέοντος του οικοδομήματος η ουσία παραμένει ως Αιώνια, Αναλοίωτη, Μακάρια, Σοφή.

Σκοπός της έλευσης σ' αυτόν τον κόσμο είναι η υπηρεσία προς αυτή την ουσία που μας κινεί και που ονομάζεται Ανώτατος Δημιουργός, Θεός. Είμαστε υπηρέτες αυτής της Ουσίας και αυτή είναι ο Κύριος και ο Απόλυτος Άρχων της Δημιουργίας. Πρέπει να ζούμε σύμφωνα με τις επιταγές και τους νόμους που θέσπισε ο Θεμελιωτής και Δημιουργός μας.

Ο Θεμελιωτής μας θέλει να ζούμε σύμφωνα με το Σχέδιο που ετοίμασε για μας. Ακούγοντας τις κελεύσεις του είμαστε πιστοί υπηρέτες του, παρακούοντας τες είμαστε σε αντίθεση, άρα παραβάτες του Σχεδίου του και παρανομούμε ενάντια όχι σ' έναν ανθρώπινο (παροδικό πολλάκις) νόμο αλλά στον Θεϊκό που είναι Αιώνιος και Αναλοίωτος.

Ένας πιστός υπηρέτης ζει σύμφωνα με το Θεϊκό Σχέδιο, σχέδιο το οποίο τηρείται σ' όλο του το οικοδόμημα, και σε όλες τις εκδηλώσεις του και εκφάνεις του - στα ζώα, στα φυτά, στην εναλλαγή της μέρας με τη νύχτα. Η ζωή του δομείται με γνώμονα την απαράβατη τήρηση των κανόνων που κινούν και διατηρούν όλο το Σύμπαν.

Το Σύμπαν είναι το υπόβαθρο που κάθε έμψυχο ον ζει - το σπίτι του αν το καλοεξετάσεις. Πρέπει να φροντίζει αυτό το σπίτι, όπως πρέπει να φροντίζει και το λεπτεπίλεπτο σπίτι του που είναι το οικοδόμημα όπου κάθε ψυχή κατοικεί: Να του δίδει καθαρή και υλική και πνευματική τροφή, καθώς κάθε ψυχή περιβάλλεται από το χοντρό σώμα της που χρειάζεται την υλική τροφή, που το κινεί το λεπτό Πνεύμα που χρειάζεται λεπτή τροφή καθώς το κινεί ή δύναμη της Απόλυτης Βούλησης.

Κάθε έμψυχο ον προέρχεται από την άϋλη ουσία του και αυτή η ουσία (πνεύμα άϋλο) ονομάζεται στη Βεδική Φιλοσοφία Vaishnava και είναι Αιώνια. Κάθε Vaishnava έρχεται στον κόσμο για να πραγματώσει την αποστολή της υπηρεσίας στην οποία ετάχθη. (περισσότερα)