Μία και μόνο λέξη αρκεί

Το γεγονός πιο αξιοσημείωτο που συμβαίνει σήμερα στον πλανήτη είναι τα βιβλία της Υψηλής Χάρης του Σουάμι Πραμπουπάντα (Swami Prabhupada 1896-1977)* περί της επαναστατικότητας της θέασης της παγκόσμιας ιστορίας δια μέσου της εμπνευσμένης (αυτών των συγγραμμάτων) ανώτερης θεώρησης του κόσμου.

Είναι τόσο ισχυρά που αρκεί μια και μόνο λέξη τους να διαβάσεις και αυτό, μπορεί και να σου αλλάξει τη μονότονη, ανιαρή, με εμπλοκές ζωή σε μια ολοένα αυξανόμενη ευδαιμονία. Προσφέροντας στη ζωή σου αυτή τη χάρη - αγοράζοντας κάποια από τα βιβλία αυτά και εντάσσοντας τα σε μια άμεση καθημερινή πρακτική προσεκτικής ανάγνωσης.

Μόλις τελειώσεις την ανάγνωση αρκετών από αυτά, δεν θα βρίσκεσαι πια πιασμένος στον κλοιό των κύκλων των ατέρμονων επαναγεννήσεων αλλά θα είσαι αντιθέτως μια απελευθερωμένη ψυχή αφοσιωμένη στο Υπέρτατο Όν. Σ' αυτή τη διαφοροποίηση βρίσκεται η δύναμη τους.

*Δάσκαλος της Bhakti-Yoga - η Γιόγκα της Αφοσίωσης