Θέληση - Θύμηση

Rishikesh, Himalayas, Indiaς
Τα πάντα ξεκινούν απ' τη θέληση. Όταν κυριαρχεί η θέληση έρχεται η θύμηση. Κι όταν έρχεται η θύμηση έρχεται και η θέληση. Άρα αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα.

Καταλαβαίνει ο άνθρωπος πως τα υλικά πράγματα δεν φθάνουν. Ακούγοντας για την Αλήθεια πιστεύει πως είναι κάτι μεγάλο που θα τον βοηθήσει να γίνει καλύτερος. Κι αυτός είναι ο λόγος που εγείρεται ο Αγαθός παλμός.

Οι επιθυμίες αλλάζουν όπως και η οπτική για τα πράγματα. Αυτό που μένει αναλλοίωτο είναι ο Εαυτός - που είναι αδύνατον να συλλάβουμε - όμως αυτός υπάρχει και είναι η αληθινή μας Ουσία.
Παραδίδουμε λοιπόν, τις επιθυμίες στο Απόλυτο. Η Isha Upanishad  - που κατά τον Mahatma Gandhi εμπεριέχει την ύψιστη Σοφία, λέει: Κάνε τα καθήκοντα σου, απόλαυσε τη Δημιουργία αλλά με απόσπαση.

Isha Upanishad Αγγλικά - όλο το κείμενο