Τα 5 Ριζώματα - Οι 5 Νόμοι του Patanjali

Krishna and Arjuna - The Kurukshetra Battle
Yamas - οι πέντε νόμοι - που αντιστοιχούν στα πέντε ριζώματα στη Δημιουργία, καθορίζουν το καθήκον - ni-yama, θεωρούμενο από τη σκοπιά του αποτελέσματος της εναρμόνισης σ' αυτούς, αδιακρίτως φυλής, χρόνου ή συγκυρίας.

Αυτός ο κανόνας, ξεκαθαρίζει την ισχύ καθ' ολοκλήρου ορισμένων απαιτήσεων του Φυσικού νόμου και την έννοια της συμμόρφωσης και υπακοής στις 5 (πέντε) συνιστώσες του -που καθορίζουν τη βάση γι' αυτό που οι Βουδιστές ονομάζουν "σωστή συμπεριφορά"- και συναποτελούν τη πεμπτουσία ως προς το αληθινό νόημα του πνεύματος του νόμου που καθορίζει μια ανθρώπινη συμπεριφορά εναρμονισμένη καθώς απαιτείται, με τα 5 ριζώματα, μέσα στη Δημιουργία.

Η ασυνέπεια ως προς τις 5 αυτές συνιστώσες που διαμορφώνουν τον νόμο - (yama), επιφέρει μια δυσαρμονία προς τον Παγκόσμιο Νόμο, καθώς η συμμόρφωση (ni-yama) σ' αυτές (τις συνιστώσες) δεν τηρείται. Η λέξη καθήκον ή υποχρέωση, αντιστοιχεί με τον όρο dharma - που θα πει σεβασμός προς τους άλλους ή σε ό,τι είναι έξω από τον καθένα. Dharma θα πει επίσης εργασία - προς την κατεύθυνση αυτών των συνιστωσών και εφαρμόζεται ανεξαρτήτως τόπου -πού βρίσκεται κάποιος εξ αιτίας του πεπρωμένου του -σε ποια χώρα κατοικεί- απ' όπου πρέπει να ασκείται στο καθήκον της εναρμόνισης.

Απ' αυτούς τους κυρίαρχους κανόνες -ως προς τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων- δεν νομιμοποιείται καμιά παρέκκλιση -αδιακρίτως τόπου, χώρου, εθνικότητας - αδιακρίτως ηλικίας ή συγκυριών. Αυτοί οι πέντε αδιαμφισβήτητοι κανόνες που πρέπει να διέπουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, - εάν τηρούνται απαρεκκλίτως καθιστούν κρυστάλινα διαυγές και εφαρμόσιμο, το κατ' εξοχήν νόημα της ζωής που είναι: ειρήνη σε όλους για όλους.
περισσότερα
Krishna και Arjuna - The Bhagavad Gita - Εικόνες από Krishna com