Οι τρεις Δρόμοι

Pyramids - Sphinx
Ο δρόμος της Ενέργειας (δράση), ο δρόμος της Απραξίας (νάρκη), ο δρόμος του Πνεύματος (διαύγεια).

Τρεις είναι οι ενέργειες που καθορίζουν τη Δημιουργία από τη δράση των τριών gounas: satva, rajas, tamas. Τρεις και οι καθορισμένοι τελεσίδικα τρόποι δράσης - ενεργητικότητα, απραξία και ονειροπόληση, πνευματική ενατένιση με την απορρέουσα απ' αυτήν πνευματική ανάταση. Όμως υπάρχει και ο 4ος δρόμος. Αυτός συγκεντρώνει όλες τις ενέργειες από τους τρεις άλλους και είναι ο μόνος εφικτός για την ολοκλήρωση του ατόμου - Αυτοπραγμάτωση.

Πρώτος ο Ουσπένσκυ μίλησε για τον 4ο δρόμο στο βιβλίο του "The 4th Way" βασισμένο στη διδασκαλία του δασκάλου του Gourjieff για μια άλλη οπτική - διέξοδος (και είναι μόνο μία) από την ερμητικά κλεισμένη διαδικασία - για έναν άλλο δρόμο που περικλείει όλα τα (έτσι κι αλλιώς) ενυπάρχοντα στοιχεία των δράσεων που απορρέουν από την τρίπτυχη Δημιουργία - με την προσθήκη ενός καινούργιου 4ου στοιχείου:
Του προσωπικού αγώνα για την κατανόηση αυτής καθεαυτής της Δημιουργίας.

Αυτός ο αγώνας χαρακτηρίζεται από την παρατήρηση, την καλή συντροφιά, την παράδοση των προσωπικών επιθυμιών. Ένας δρόμος χωρίς επιθυμίες μέσα από τη δίνη των επιθυμιών, των ονειροπολήσεων, των επιδιώξεων.

Ο 4ος δρόμος οδηγεί στην Αυτοπραγμάτωση και είναι ο δυσκολώτερος δρόμος γιατί δεν υπάρχει και πρέπει να φτιαχτεί από τα ίδια υλικά της Δημιουργίας.
Πρέπει να κατασκευασθεί από τον ίδιο τον Άνθρωπο που ψάχνει για την Κατανόηση της Αλήθειας - και είναι το μόνο κλειδί για την άρση του αποκαλούμενου "Υπαρξιακού Αδιεξόδου".
Εικόνα Αρχική Πηγή