Η θαυμαστή Χάρη του Κυρίου

Amazing Grace
Pictured (rtl) are Beautiful Radha Govinda and Sri Krishna
in their eternal, unlimitedly sweet past times in Goloka Vrindavan.
Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από τη χάρη του Κυρίου. Όλα βρίσκονται κάτω από τη δύναμη της πανίσχυρης επιτήρησης του. Γι' αυτούς που καταφεύγουν στη μεγαλοσύνη του - τη στιγμή ακριβώς που τη χρειάζονται τους τη χαρίζει μαζί με την υπέρτατη ευσπλαχνία του.

Οι αφοσιωμένοι, εκείνοι που αφιερώνουν την ύπαρξη τους σ' αυτόν - διαδίδοντας το μεγαλείο του σ' όλο τον κόσμο θα ανταμοιφθούν απ' αυτόν με τη θαυμαστή αγάπη και προστασία του σ' όλη τους τη ζωή και ιδιαίτερα κατά τη στιγμή του θανάτου τους - τότε που θα εγκαταλείπουν το σώμα τους και θα εισέρχονται στην πνευματική ζωή. Αυτή η προσέγγιση προς την αφοσίωση προς τον Κύριο, είναι διαθέσιμη σε όλους κάθε στιγμή της διαδρομής τους στον υλικό κόσμο. Στο μαθητή, στον επιχειρηματία, στον εργάτη, στη σύζυγο ή οικοδέσποινα - όλοι μπορούν να αφοσιωθούν στη διάδοση της αγάπης προς τον Κϋριο. 1 2

There is truly nothing more amazing than the grace of Lord Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Everything is going on under the superintendence of His multi-energies.
For those who take complete shelter of Him, just when He is needed the most He manifests His amazing mercy. Those who fully dedicates themselves for spreading Krishna's glories all over the world will experience His wonderful loving protection again and again throughout their lives and will especially experience it at the moment of death when they pass out of their bodies and enter into the spiritual world.
This can be experienced by anyone in any walk of life: a student, a businessman, a corporate worker, a housewife, or anyone who takes every available opportunity to tell people about Krishna.
notes
1 Sankarshan das Adhkari
2 http://www.sda-archives.com/